Poistenie motorových vozidiel

Špecializujem sa na poistenie motorových vozidiel od mojich začiatkov na poistnom trhu. Novinkou je online poistenie Povinné zmluvného poistenia, ktoré máte možnosť uzatvoriť priamo na našom webe v sekcii Online Poistenie . Samozrejmosťou je aj havarijne poistenie, ktoré vám kryje hlavne škody spôsobené z vlastnej viny alebo vandalizmus. Škody spôsobené nie vašou vinou by vám mali byť kryté z poistenia zodpovednosti vinníka, no akonáhle by vinník škodu nenahlásil, vystavujete sa riziku neuhradenia škody a preto stále odporúčam aj kompletné havarijne poistenie zahrňujúce aj krádež a akékoľvek poškodenie.

Pri vozidlách do 5 rokov odporúčam aj poistenie finančnej straty GAP, ktorá kryje v prípade totálnej škody alebo krádeže rozdiel medzi kúpnou cenou a všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti.

Poistenie majetku

Poistenie majetku fyzických a právnických osôb patrí k jednému z najdôležitejších poistení pre udržanie ekonomickej stability. Poistením sú kryté všetky nepredvídané živelné udalosti no zároveň aj krádež majetku. Súčasťou poistenia býva tiež poistenie všeobecnej zodpovednosti voči tretím osobám na zdraví a majetku, ktoré kryté škody spôsobené naším majetkom alebo naším neúmyselným konaním na majetku susedov alebo aj mimo nášho bydliska. Napríklad z poistenia domácnosti je možné kryť rozbitý televízor v obchode alebo u susedov vašimi deťmi.

Životné rizikové poistenie

Pre zabezpečenie finančnej stability rodiny je nevyhnutné krytie rizík spojených so stratou príjmu. Po dôkladnej analýze vašej situácie vám odporučím to najvýhodnejšie krytie životných rizík ako sú trvalé následky úrazu alebo invalidity či pokrytie krátkodobého výpadku príjmu. Zároveň vám ponúkam to najvýhodnejšie poistenie hypotéky, ktorú vám viem samozrejme vybaviť tiež.

Investície

Pravidelnosť sporenia je tým najdôležitejší faktor pri budovaní finančnej rezervy. V spolupráci s našim investičným špecialistom Lukášom Trebulom vám ponúkame tie najkvalitnejšie investičné produkty. Prvá platba, ktorú by ste mali zrealizovať po vašej výplate je práve platba na váš sporiaci účet. Poradím vám to najlepšie dostupné riešenie na trhu.

Hypotekárne poradenstvo a lízingy

Neoddeliteľnou súčasťou pri riešení bývania sú dnes hypotéky, ktorých sadzby sú na historických minimách. Vybavíme vám novú hypotéku alebo prefinancujeme vašu pôvodnú za výhodnejších podmienok. Spolupracujem s riaditeľmi pobočiek , takže vám výrazne urýchlim a zjednoduším celý proces od vybavenia znaleckého posudku až po vklad na katastri.

Pri kúpe vozidiel alebo technologických zariadení pre vaše podnikanie vám vybavím to najvýhodnejšie financovanie v spolupráci s našimi partnermi.

Vyskúšajte tie najkvalitnejšie služby na trhu

Som vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni:)

Kontaktujte ma